Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) Eğitmen Eğitimi

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) Eğitmen Eğitimi

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) Eğitmen Eğitimi

1.MODÜL: 1. Nisan

ÖÖB tanımı

ÖÖB tipleri

 Öğretmenin rolü

Öğrenme biçimleri

Bilgi işleme süreci

  -Dikkat toplama ve sürdürme stratejiler

  -Bellek stratejileri

  -Algılama

  -Sözel İfade

  -Kodlama

2. MODÜL: 30.Nisan

Öğrenme stratejileri:

Tanı Yöntemleri

Kullanılan testler

Tarama Envanterleri

       - Görsel Öğrenme Güçlüğü Testi

       - İşitsel Öğrenme Güçlüğü Testi

       - Yazma Öğrenme Güçlüğü Testi

       - Matematik Öğrenme Güçlüğü Testi

        - Öğrenme GüçlüğüTarama Testi

       - Sosyal-Duygusal Öğrenme Güçlüğü Testi

       - Dikkat Eksikliği Ölçeği

       - Irlen Sendromu

 Ayırıcı tanı ile ilgili bilgilendirme

Travmatik Öğrenme Deneyimleri

BEP hazırlama

3.MODÜL:  28 Mayıs

Eğitim stratejileri

-Okul öncesi

-İlköğretim

-Lise

Okuma çalışmaları

Yazma çalışmaları

Matematik çalışmaları

 4.MODÜL:….  Haziran

SÜPERVİZYON

 5.MODÜL: …. KASIM

İLERİ SÜPERVİZYON

 

EĞİTİMCİ:

Prof.Dr. Ümran Korkmazlar

Uz.Dr. Gülay Oğuz

Uz.Psk. Saime Çağlı

Eğitim ücreti: 2000+KDV

Her modül ( 8 saat) 400 +KDV


Her modül sonrası katılım belgesi verilecek olup, 40 saatlik eğitim ve süpervizyonların sonunda Özgül Öğrenme Bozukluğu Eğitmeni sertifikası verilecektir.


BAŞVURU:

Psk. Cansu Karamustafaoğlu

03624323535

05072863031