Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

 

Sınav kaygısı olan bireyin okul başarısı; konsantrasyon problemleri ve kaçınmaları sebebiyle düşmektedir. Öğrenilen bilgiler sınava aktarılamaz, düşünceleri organize etmede zorluk yaşanır, yorgunluk ortaya çıkar ve bireyin sınavın içeriğine değil, sınavın kendisine odaklanmasına neden olur. 

SINAV KAYGISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

     Sınav kaygısı; genellikle bireyin sınava ilişkin yanlış yorumlamalarını, gerçekdışı düşüncelerini ve olumsuz fiziksel belirtilerini değiştirmeyi hedefleyen ve sınav sırasındaki fiziksel belirtileriyle baş etmesini sağlayan bilişsel-davranışçı psikoterapi yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Gevşeme teknikleri ve bilişsel-davranışçı yöntemler kullanılarak genellikle 5-6 seans sonucunda bireyde olumlu yönde değişim gözlemlenmektedir. Ayrıca sınav kaygısıyla baş etmek üzerine yapılan sınav kaygısı grup çalışmaları da kullanılan teknikler arasındadır. 

     Feniks Akademi Eğitim & Danışmanlık Merkezi’nde düzenlenen; lise, üniversite sınavlarına ve KPSS’ye hazırlanan 10-20 kişilik öğrenci gruplarıyla psikolog gözetiminde yürüttüğümüz grup çalışmalarıyla, öğrencilerin sınava ilişkin olumsuz atıflarını değiştirmeyi ve gevşeme egzersizleriyle anksiyete yönetimini öğrenmelerini, öğrenilen bilgileri sınav ortamına aktarabilmelerini hedeflemekteyiz. 6 Oturumda gerçekleştirilen grup çalışmaları sonucunda birey sınav sırasında oluşabilecek fiziksel belirtileriyle baş etmeyi, olumsuz düşünce ve inançlarını daha fonksiyonel olanlarla değiştirmeyi öğrenmektedir. 

     Her biri ortalama 60-90 dk. Süren oturumların her birinde katılımcılara hedeflenen kazanımları elde etmeleri yönünde etkinlik, tartışmalar ve psikodrama düzenlenmektedir. Oturumlarda etkinlikler çerçevesinde hedeflediğimiz kazanımlar:

1.     Oturum: Grup üyelerinin kaygı kavramının ne olduğu ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlama.

2.Oturum: Sınav kaygısına neden olan özellikleri keşfetme, sınav sırasındaki duygu ve düşüncelere ilişkin iç görü geliştirme yoluyla, sınav kaygısına ilişkin farkındalık oluşturma.

3.Oturum: Sınav kaygısının vücutta yarattığı fizyolojik belirtileri ve duygu-düşüncelerde yarattığı belirtileri tanıma ve anlama.

4.Oturum: Grup üyelerinin sınav kaygısına ilişkin akılcı olmayan düşünce sistemlerini tanımalarını ve bilişsel-davranışçı yöntemlerle bu düşünce sistemi hakkında içgörü kazanmalarını sağlama.

5.     Oturum: Sınava ilişkin işlevsel olmayan düşüncelerin yerine, akılcı düşünce özelliklerini kavrayarak, grup üyelerinde kaygı yaşanmayan bir sınav ortamındaki davranışların yerleşmesini sağlama.

6.     Oturum: Sınav kaygısının fizyolojik ve psikolojik tüm belirtileriyle nasıl baş edileceği hakkında genel değerlendirme.

Oturumlar sürecinde aynı zamanda verimli ders çalışma yöntemleri, hafızayı daha etkin kullanabilme ve öğrenilen bilgileri sınava yansıtabilme yöntemleri, üzerine de bilgiler verilmektedir.