Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

1.ADIM

Sınıfta not tutmak

2.ADIM

Ders notlarından çalışmanın 3 T’ si

3.ADIM

Ders otlarından çalışmanın 4. T’ si

SINIFTA NOT TUTMAK

Not tutmak sadece ortaokul ya ad lise öğrencilerinin işine yarayan bir beceri değildir.İlkokuldan itibaren çocuklarda bu beceri geliştirilebilir.

İyi not tutabilmesi için : Notlar ve Hafıza Anahtarı başlıklı kağıtlar hazırlayıf defterlerinin arasına yerleştirin.

Sınıfta Not Tutmak İçin 8 Öneri

1-Öğretmeni dikkatle dinle ve söylediğine yoğunlaş

2- Önemli bulduğun kısımları klasör yaprağının notlar kısmına yaz.

3- Notlar basit cümle ya da paragraflardan oluşmalı

4-Ayrıntılı bilgi ve notları da yaz sınav sorusu olabilir.

5-Mümkün olduğunca çabuk ve özenli yaz

6-Uygun olan yerlerde kısaltmalar ve imler kulan

7-Not tutmayı hızlandırmak için hızlı yazma sistemi kullan

8-Açıklamaya ihtiyaç duyarsan soru sor

Hızlı yazabilmek için;

im kullanın

& ve

+ artı

% yüzde

kitap ktp

gel gl

kağıt kğt

ilk harfleri kullanın

cev. cevap

biy. biyoloji

para. paragaf

kısaltmalar kullanmak

pzt, cu, sbt may….

DERS ÇALIŞMA NOTLARINDAN ÇALIŞMANIN 3 T’Sİ

1-Tekrar oku

2-Tekrar yaz

3-Takviye et (ana fikirlerin altını çizmek, önemli isimlerin yanına (*) koymak, önemli tarih ve bilgileri daire içine almak)

DERS NOTLARINDAN ÇALIŞMANIN 4. T’Sİ

Hafızanın tetiğini çeken unsurlar ya da hafıza anahtarları

Beyin bir çok bilgiyi depolar.Bu bilgilerin bazıları birisi yada bir şey tetiği çekene kadar unutulur sonra tekrar ortaya çıkar.

Bir sözcük, sözcük grupları ya da resim hafızanın anahtarı olabilir.Önemli olan işe yarayacak anahtarı bulmaktır.

Örn. ay. çp.2160 mi. dir ve gnş sistmnn en byklrndndr.

2121222160

Hafıza anahtarı 1

Tarihler ve kafiyeler, kafiyeler eşliğinde tarihler ve olaylar hemen ezberlenebilir.

1492’de

Kolomb mavi okyanusta yelkende

20 Temmuz 1969 Neil Armstrong hava buz

Hafıza anahtarı 2

Resmini yap

Hafıza anahtarı 3

Gizli kod cümleleri; hatırlamak istediğiniz sözcükleri istediğiniz sıraya koyarak liste çıkarın.

Örn: önemli liman şehirleri;

iki inek arkaya minik sinek tavana

İstanbul,İzmir, Antalya,Mersin,Samsun, Trabzon…

Hafıza anahtarları nasıl kullanılır?

1-Hafıza anahtarı sütunu geriye kıvrılır

2-Sadece hafıza kartlarına bakılarak , Notlar bölümündeki bilgiler anlatılır

3-Cevabın doğru olup olmadığına kontrol etmek için Notlar bölümüne bakılır

4-Hatırlamak için yardıma ihtiyaç duyacağınız her şey için hafıza kartları yapın

BİR KİTAPTAN NASIL DERS ÇALIŞILIR

Çocuklar genellikle ders kitaplarından çalışmayı bilemezler..Önce çocuğunuzun ders kitabı ile tanışmasını sağlayın.Sonra bir ders kitabından çalıma sistemi oluşturun.

Kitabın bölümleri

İçindekiler

Bölüm başlıkları ve alt başlıklar

Bölüm özetleri

Kelime listeleri

Küçük sözcük

Fihrist

Çocuğunuza 4 aşamalı ders kitabından çalışma yöntemini öğretin

1. ADIM

GÖZ GEZDİR

Bölümün başlığını ve bütün diğer başlık ve alt başlıklarını okuyun

Bölümün açılış paragrafını okuyun

Her başlığın altındaki ilk paragrafı okuyun

Diğer paragrafların ikl cümlelerini okuyun,

Bölümün özetini okuyun

Bütün resim , harita , tablo v göz atın

2. ADIM

BÖL VE OKU

Hiçdurmadan bir sayfanın ardından öbürünü okumak yerine , çocuğunuz her seferinde bir paragraf okumalıdır.

Her paragrafı okuduktan sonra durmalı ve kendisine şu soruyu sormalıdır:

‘Yazar bu paragrafta benim hangi düşünce ya da bilgiyi anlayıp öğrenmemi istiyor?’

Sonra şu cümleyi tamamlasın,

‘Bu paragrafta yazar……………………………………………diyor’

Şimdi bir sonraki paragrafa geçebilir.

3. ADIM

HATIRLA VE KAYDET

Çocuğunuz ders kitabının her sayfasından bilgi hatırlar ve kaydederken şu şekilde hareket etmelidir.

Her sayfanın ilk paragrafını tekrar okuyun

Soldaki sütuna sayfa ve paragraf numaralarını yazın

Paragraftaki bilgilerden sorular çıkararak ortadaki sütuna yazın .(bunlar doğru-yanlış, çoktan seçmeli olmamalıdır.)

4. ADIM

Göz gezdirme , bölme, hatırlama ve kaydetme bölümün tamamı için yapıldıktan sonra , bölümden öğrenilen bilgiyi hatırlayarak anlatma zamanıdır.

1- Kitabı kapatın

2- Ödev olarak okunan bölümle ilgili soru ve cevapların yazıldığı kağıtları önünüze koyun .Sağ sütunu geriye cevapları göremeyeceğiniz şekilde katlayın.

3- Her soruyu okuyun ve yüksek sesle cevap verin

Eğer çocuğunuz cevap veremiyorsa, ders kitabını açın , kaynak olarak gösterilen sayfa ve paragrafı tekrar okumalı ve cevabı bulmalıdır.Kitabı yükses sesle okutun.

4- Doğru cevaplanan her soru için çocuk işaret koysun

5- Çocuğunuz not sayfalarından her soruyu cevaplamalı

6- Bir sınavdan önce bu sorular ve cevaplar birkaç kez tekrarlanmalıdır.

BÖLÜM 3

SINAVLARA ÇALIŞMAK İÇİN NASIL HAZIRLANIR

SINAV İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ 1

Düzenli olarak çalışma ve tekrarlama yapmak için saatler belirleyin

SINAV İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ 2

Sınavın içeriğini öğrenin

SINAVA HAZIRLIK PLAN YAPRAĞI

Sınavı yapılacak ders…….. Sınav tarihi………

SINAV TÜRÜ

Kısa cevap Çoktan seçmeli Okuma

Boşluk doldurma Eşleştirme Matematik

işlemleri

Doğru/yanlış Uzun cevap Diğer…..

SINAV NELERİ KAPSAYACAK

Bu sınav için bilmem gereken fikirler , gerçekler, olaylar,diğer bilgi ve malzemeler

 

…………….

ÇALIŞMAM GEREKEN MATERYALLER

Aşağıdaki kısma bu sınava hazırlık olarak çalışmam gereken bütün materyalleri yazdım.Bu materyalleri çalıştıktan sonra işaretleyeceğim.

Ders Kitabı Bölüm No veya Başlık Sayfalar Bitirme tarihi

………………………………….. …………………….. ……………………

……………………………………. …………………….. . …………………….

Ders Notları…………………………….

Ev Ödevleri……………………………..

Eski sınavlar…………………………….

Diğer Materyeller………………………..

DERS ÇALIŞMA PLANI

Tarih/ zaman Tarih/zaman Tarih/zaman

…………… …………….. ………………….

SINAVA HAZIRLIK ÖNERİSİ 3

Gerekli materyalleri hazırlayın.

Belli bir sınava hazırlanmak için gereken notları bir dosyaya koyun

Hazırlık plan yaprağını bu dosyanın üzerine zımbalayın

SINAV İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ 4

Çalışma ortamı oluşturun

Radyo.tv. kapatılacak

Ailenin diğer üyelerinden uzağa gidilecek

Çalışma köşesinde tlf. olmayacak

Sınava hazırlık dosyası çıkarılacak

Belli bir süre çalışmaya karar verilecek

Olumlu bir yaklaşım takınılacak

Başarıya hazırlanacak

BÖLÜM 4

BİR SINAVA NASIL HAZIRLANILIR

Eğer çocuğunuz bütün ödevlerini yapmış, derslerini dikkatle dinlemiş, iyi not tutmuş, ders kitaplarından not çıkarmış ve sık sık tekrarlama saatleri düzenlemişse sınav çalışmaya hazır demektir.Sınav için,

Hatırlatma kağıtları,

Ders notları,

Ders kitabı notları,

Eski sınav ya da testler,

Ev ödevleri,

Boş kağıtlar,

ÇALIŞMA SAATİ ÖNERİSİ 1

Çalışma kartları ( yanlış cevapladığı kartlar üzerinde daha fazla durun)

Eksikler için yeni çalışma kartları hazırlayın

HATIRLAMA KARTLARI İLE DERS ÇALIŞMA

‘BÖL VE YÖNET’

Nasıl bölüp yöneteceksiniz?

1-Hatırlama kağıtları destenizi 4 eşit parçaya ayırın

2-İlk desteyi alın ve soru kısmı öne gelecek şekilde önünüze koyun

3-Çocuğunuz soruyu okusun

4-Cevabı versin

5-Kartın arkasını çevirip doğru olup olmadığını kontrol etsin

6-Eğer çocuğunuz yanıtlayamazsa;

Daha iyi hafıza anahtarı olan yeni bir kart hazırlasın

Önemli kelimelerin altını çizmek

Soruyu ve cevabı yüksek sesle birkaç kez okumak

Soruyu okumak , gözlerini kapatıp cevabı gözünün önüne getirmesini istemek, cevabı parmakla masanın üzerine yazmak

Bu kart destenin en altına yerleştirilir kenara koyulmaz

7-Birinci destede bütün kartlar doğru cevaplanıp yan tarafa ayrıldıktan sonra çocuğunuzu başarısı için övün ve mola verin

8-Bu süreci ikinci, üçüncü ve dördüncü desteler için de yapın.Deste aralarında minik molalar verin.

DERS ÇALIŞMA VE SINAVLARDA BAŞARILI OLMA İLE İLĞİLİ 10 ÖNEMLİ KONU

1-Ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma becerileri çoğu çocukta doğal olarak var olan beceriler değildir.Eğer okulda öğrenemiyorsa siz öğretmelisini

2-Evde uygun bir çalışma ortamı olmalıdır.

3-Çocuğunuzun ders çalışma saatleri planlanmalı.Haftalık ya da aylık planlar olabilir sınav zamanları bu programlarda belirtilir.

4-Malzemeler eksik olmamalı

5-Ders kitabını okurken bölerek okusun

6-Sınavlara çalışırken çocuğunuza yardım edin, hatırlama kağıtlarıyla oyun oynayın.Anlamakta zorluk çektiğini fark ettiğinizde hayal kırıklınızı ona belli etmeyin.

7-Çocuğunuzun bir sınav hazırlık plan yaprağı kullanması için teşvik edin.Sınav türünü ve neleri kapsadığını bilirse daha etkin çalışabilir 

8-Çocuğunuza imler, kısaltmalar, her kelimenin ilk harfini yazmak , sesli harfleri düşürmek gibi hızlı yazma teknikleri öğreterek not tutmasını kolaylaştırın.

9-Eğer çocuğunuz sınavlarda bildiği her şeyi unutuyorsa hafıza anahtarı ile bunu kolaylaştırın.Dinleyerek öğrenenler kafiyeli anahtarla daha iyi öğrenirler.Onun için en çok işe yarayan anahtarı keşfedin.

10-Sınavlardaki başarısını arttırmak için erken yatmasına , düzenli beslenmesine, olumlu ve sakin bir yaklaşımı olmasına özen gösterin.