Çocuk ve Ergen

Çocuk ve Ergen

ERGENLİK DÖNEMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Eğitimin tanımı

  Çocukların ergenlikdönemine girmeleri ile birlikte ailede bir şeyler değişmeye başlar. Çocuk değişir ve buna bağlı olarak roller, konular,  aile içi ilişkiler ve beklentiler değişir. Bu değişiklik iyi yönetilemediği zaman sancılı bir dönemyaşanılma olasılığı doğar.Bu zor dönemin çocuğun gelişmesine katkı sağlayacak biçimde anne-baba- çocuk ilişkisi için neler yapılabileceği konusunda bilgi sahibi olabileceğiniz bir eğitimdir.

Eğitimin içeriği

  • Ergenlik Döneminin özellikleri tanımlama (Yaşanan değişim ve nedenleri).
  • Bu dönemin en belirgin teması olan çocuğun bireyselleşme / bağımsızlaşma  çabasının anlaşılması (Çelişkilerle başetme, güven duygusu).
  • Ergenlik Döneminde aile ile yaşanan çatışma ve nedenleri.
  • Çocukta ve ebeveynde yaşanan öfke ve nedenleri.
  • Sağlıklı ve yapıcı çatışma yöntemleri.
  • Gelişimsel ve sağlıklı bireyselleşmenin, farklı aile tutumlarından nasıl etkileneceğinin görülmesi (Yaşanabilecek sorunlarla başetme yöntemleri).  Eğitimin sonunda;

Aileler çocukların ergenlik döneminde yaşadığı değişim ve nedenlerini tanıyacak, çocuğu ile yaşanan çatışma ve nedenlerini bilecek, yaşanabilecek sorunlarla başetme becerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.