Öfke Yönetimi Grup Çalışması

Öfke duygusu doğal bir duygudur. Bu duygu insanın doğasında vardır. Bu açıdan bakıldığında öfkenin açığa çıkmasının engellemek gerekmez, önemli olan öfkeyi nasıl yöneteceğinizdir. Kişi tüm diğer duygular gibi öfke duygusunu da tanıyıp, kabul ederek sağlıklı bir biçimde ifade edebilme becerisi kazanmalıdır.

Öfke Yönetimi Grup Çalışması 10 oturumdan oluşmaktadır;

Birinci oturum amaçları: Grup üyeleri ve liderin birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, grubun amaçları ve grup surecinin işleyişi, grup kurallarının belirlenmesi ve üyelerden beklenenlerin paylaşılması.

İkinci oturum amaçları: Katılımcıların duyguları hakkında düşünebilmeleri, onları isimlendirebilmeleri ve aralarındaki ince farkları fark edebilmeleri.

Üçüncü oturum amaçları: Duyguların fiziksel, bilişsel ve davranışsal boyutlarını kavramak, ben-dili ve sen- dili hakkında bilgi sahibi olmak, öfkenin yol açabileceği sonuçları öğrenmek.

Dördüncü oturum amaçları: Duyguların belirli bir durumda yüklenen anlamla ilişkili olduğu fikrini geliştirmek. Düşüncelerin gücünü göstermek ve  duygulara yansımasını alıştırmalarla geliştirmek. Duygularımızdan birinci derecede kendimizin sorumlu olduğu fikrini uyandırmak.

Beşinci oturum amaçları: Öfke tepkilerinden uygun olan ve olmayanları ayırt edebilme ve uygun öfke tepkilerini kavrayabilme.

Altıncı oturum amaçları: Öfke ile başa çıkma stratejileri geliştirmek, empati hakkında bilgi sahibi olmak, kendileriyle ilgili olumsuz duyguların farkına varmak, duygularının sorumluluğunu taşımalarını sağlamak.

Yedinci oturum amaçları: Uygun olmayan başa çıkma davranışlarını ve olası olumsuz yansımalarını netleştirmek. Kızgınlık ve öfkenin duygu olarak doğal olduğu ancak ifade biçiminin önemli olduğunu vurgulamak. Öfke kontrolünü uygulamalı olarak anlamalarına yardımcı olmak. Öfke kontrolünün olası olumlu yansımalarını belirlemek.

Sekizinci oturum amaçları: Öfke ile baş etme konusunda katılımcıların düşünebilmelerini sağlamak. Katılımcılara baş etme cümleleri yazdırmak.

Dokuzuncu oturum amaçları: Öfke duygusunun öncüllerini kontrol etme çalışmaları yapmak. Üyelerin öfkeleneceklerine işaret eden ipuçlarını kontrol edebilmelerini sağlamak. Nefes düzenleme alıştırmalarını kullanmak. Derin gevşeme alıştırmasını kullanmak. İmgelemi kullanma. Öfke öncesi ve öfke anında, davranışlar, düşünceler duygular ve fizyoloji üzerindeki kontrolü değerlendirmek.

Onuncu oturum amaçları: Üyelerin grup yaşantısındaki kazanımlarını ve eğitim programının ihtiyaçlarına cevap verip vermediğine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak, grup lideri ve üyelerin birbirleriyle vedalaşmasını sağlamak.