Sosyal Beceri Eğitimi Çocuk Grubu

Sosyal Beceri Eğitimi programının ana hedefi; çocukların kişisel farkındalık kazanmaları ve sosyal beceri geliştirmeleridir. Bunu yaparken çocukların yaratıcılıklarını da kullanmalarına elverişli bir ortam yaratmak amaçlanmıştır.

Programın hedef grubu; ilköğretim 1, 2, 3, 4, ve 5. sınıfta öğrenim gören çocukları kapsamaktadır.

Program 8 oturumdan oluşmaktadır. Programın içeriği:

-Kendini tanıma,

-Duygularını tanıma,

-İletişim becerisi kazanmaktır.