WISC-R Zeka Testi Eğitimi

WISC-R ZEKA TESTİ NEDİR?

WISC-R Zekâ testi ülkemizde uygulanan zekâ testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir. Güvenirliliğinin yüksek olması ve çok tercih edilmesinin sebepleri değişik yetenekleri ölçebilir olmasından ve puanlama ve yorum esaslarının belirgin olmasından kaynaklanır. 
Wescler testi, Amerikalı psikolog Dr. David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş bireysel zekâ testidir. Önceleri yetişkinler için uygulanan bu test daha sonra düzenlemeler yapılarak çocuklarda da uygulanabilir hale getirilmiştir.
Dr. Wechsler, bireyin çevresine adapte olma kabiliyetini ve sorunları çözme yeteneğini zekâ olarak tanımlamaktadır. Weschler için zekâ, öğrenme kapasitesiyle değil çevreye adaptasyon performansı açısından değerlendirilmiştir.  Weschler için önemli olan çocuğun zekâsını sosyal çevresi içerisinde adaptasyon sağlayabilmek için ne kadar iyi kullandığıdır. Testin odak noktası performans ölçümüne dayanmaktadır.

Test performans ve sözel kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her bölümde 5 ana test ve bir de yedek  test olmak üzere toplam  6  alt test  vardır. 
Test, soruların yönergelere uygun bir şekilde çocuğa sorulması ve çocuktan bu soruları cevaplaması istenerek uygulanmaktadır.

WISC-R Zekâ Testi Kimlere  Uygulanır?

WISCR-R Zekâ Testi 6-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik bir testtir. Bireysel bir test olduğu için grup şeklinde değil bir oturumda sadece bir kişiye uygulanabilir. Uygulama ve soru – cevap kısmı vardır. Test yaklaşık 1 saat sürer ve bu süre yaşa göre farklılık gösterebilir. Test zekâ puanını bulmak için kullanılsa da daha çok öğrenme problemleri gibi sıkıntıları tanımlamak, rehabilitasyon ve eğitim programı hazırlamak için kullanılır. Çocuğun zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir ve olası sorunlarda erken önlem almak için kullanılır.

WISC-R Zekâ Testi İçeriği

Wisc-r zekâ testi genel olarak iki  ana başlıktan oluşur.

WISC-R Zekâ Testi  I. grup

 1. Sözel Alt Testler

1.Genel Bilgi: Çocuğun doğal ve okul çevresi ile kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığını ve bu bilgi seviyesini gösteren bir alt testtir.

2-Benzerlikler: Çocuğun iki olgu ve ya nesne arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığına ve bu durumu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3-Aritmetik: Çocuğun dikkatini bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması yapılan bir alt testtir.

4-Sözcük Dağarcığı: Çocuğun bildiği kelime sayısını ve kelimeleri ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5-Yargılama:Durum değerlendirmesi, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal gelişmişlik düzeyini  gösterir.

6-Sayı Dizisi: Çocuğun işitsel uyaranları hatırlama kabiliyetini gösteren bir alt testtir.

WISC-R Zekâ Testi  II. grup

 1. B) Performans Alt Testler

1-Resim Tamamlama: Çocuğun dikkatini görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

2-Resim Düzenleme: Olaylar serisini anlama, neden-sonuç ilişkisini kurabilme, olayları değerlendirme gücüyle ilgili bir alt testtir.1

3-Küplerle Desen:Görsel-hareketsel-mekansal koordinasyon kurarak parçadan bütüne giderken ön tahmin ve sezgi yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme:Görsel, hareketsel koordinasyon kurarak parça-bütün ilişkisini anlamayla ilgilidir.

5-Şifre:Çalışma hızı, görsel-hareketsel koordinasyon, sıralama, psiko-motor hız, görsel uyaranları hatırlama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.,

 6.Labirentler: El – göz koordinasyonu ve figür – zemin farkındalığı ile ilgili bir alt testtir.

NOT : Sayı Dizisi ve Labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Sözel ve performans becerilerinin birbirleriyle ilişkisi, zekâ puanından daha önemli bir veridir. Çünkü, testin uygulanmasını engelleyen özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, ruhsal problem, geç konuşma gibi problemli alanları sonucu olumsuz etkileyebilir.

WİSC-R ,zeka testi,  olmanın dışında yukarıda sözü edilen alanlardaki sorunları değerlendirmede de işlevseldir.

Test Eğitim Süresi: 3 Gün 

 1. Gün:
 • Test hakkında genel bilgi
 • Testin  psikometrik özellikleri
 • Uygulama koşulları ve ortamın düzenlenmesi
 • Alt testler ve materyallerin tanıtılması
 • Sözel bölüm alt testlerinin anlatılması
 1. Gün:
 • Performans bölüm alt testlerinin anlatılması
 • Raporlama hazırlamak ve IQ değerlerinin hesaplanması
 • Test ile ilgili vaka analizleri; WİSC-R Zeka testinin DEHB ve ÖÖB nu değerlendirmede kullanılması.

3.Gün: Süpervizyon (eğitimden 1 ay sonra yapılacaktır).

Eğitim sonunda katılımcılardan 1 uygulama örneği istenmektedir. Başarılı olan öğrenciler WİSC-R Zeka Testi’nin UYGULAYICI SERTİFİKA belgesine sahip olacaklardır. Başarılı olamayan öğrencilere özel olarak süpervizyon eğitimi yinelenecek olup yeniden uygulama yapmaları istenecektir.

Kimler Katılabilir :

Eğitim; Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,  Çocuk Gelişimi mezunlarına ve son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge :

Sertifika (İstanbul Gedik  Üniversitesi onaylı)

**Materyal Ücreti dahil değildir.

 **Üç ve üzeri grup indirimleri için eğitim danışmanlarımızla İletişime geçebilirsiniz.

Terapihane Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Email: terapihane @gmail.com

İletişim : 0 530 775 17 55

               : 0362 234 29 29