Masal Atölyesi

Masal Nedir?

Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir.

Masallar çocuğun ruhsal ihtiyaçlarını karşılar: örneğin başarma, bilgi, sevme ve sevilme ihtiyacı, güven ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı vb. Çocuklar masallarda deneyimlerler ve bu durum çocukları yaşam gerçeklerine hazırlar.

Çocuk dinlemeyi öğrenir. Kavram gelişimini artırır Zihinsel gelişimine katkı sağlanır. Hayal kurma becerisini artırır. Duyguların deneyimlenmesini ve onların ifade edilmesini sağlar.

Masal Atölyesi Nedir?

Masal Atölyesi, çocukların yaşlarına uygun masallar üzerinden yürütülen geliştirici bir programdır.

Çocukların ihtiyaçlarına göre seçilen masal üzerinden;

-Masal Tamamlama

-Masal Kahramanlarını Resmetme

-Ritmik Masal Etkinliği

-Masal Tiyatrosu gibi yapılandırılmış çalışmalar yapılmaktadır.

Masal Atölyesinin Faydaları

– Yeni ve olumlu davranış geliştirmeye yardımcı olur.

-Yetişkinlerle birlikte etkileşimli olarak sunulması ilişki geliştiricidir.

-Görsel hafızanın güçlenmesini sağlar.

-Ses bilgisinin artmasına yardımcı olur. Empatiyi geliştirir.

-Değer ve idealleri geliştirir.

-Okuma ve anlatma isteğini artırır.

-Duyguların deneyimlenmesini ve ifade edilmesini sağlar.

-Bireylerin kendilerine olan saygı ve güvenini geliştirir.

 -Mantıksal ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirir.

-Hayata hazır bulunuşçuluğu artırır.

-Nörolojik olarak uyarım sağlar, beyin masalda anlatılanı yaşamış  gibi uyarılır.