MMPI Kişilik Testi Eğitimi

Eğitim İçeriği:


1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) teorik ve kuramsal içeriği;
-MMPI’ ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
-MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
-Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı


2. MMPI’ın Uygulanması:

-Testin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
-Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
-Gözlemlerin nasıl yorumlanacağı

3. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

-Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
-İkili yükselme tiplerinin belirlenmesi
-Konfigürasyonların belirlenmesi ve yorumlanması
-Sınırda profiller
-Psikotik ve nevrotik profillerin incelenmesi
-Geçersiz profil örnekleri


4. MMPI’ın yorumlanması

-MMPI profilinin nasıl çıkarılacağı ve nelere dikkat edileceği
-Bilgisayarda hesaplama, bilgisayar programının nasıl kullanılacağı
-Örnek profiller üzerinden geçerlilik alt ölçeklerinin değerlendirilmesi
-Klinik alt ölçekleri yorumlama
-İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
-Geçerlilik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profil bütünü ile yorumlama


5. Profilin Raporlaştırılması

-Raporlaştırmada dikkat edilmesi gerekilen noktalar
-Klinik gözlem ile MMPI profilinin bütünleştirilmesi
-Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
-Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
-Örnek raporlar üzerinde çalışma ve örnek raporların belirlenmesi