Aile ve Çift Terapisi

Çift ve Aile Terapisi, çiftler arası ve aile içindeki ilişkilere odaklanan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre problemler ilişki içindeki deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Bu deneyimlerden kaynaklı iletişim ve etkileşim bozulmaları, ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu terapi yaklaşımında bireylerin davranışlarındaki ve kişilik yapılarındaki sorunlar aileden bağımsız olarak ele alınamaz. Deneyimlenen yaşantılar aile sistemi içerisinde değerlendirilir ve problemler ilişkisel bakış açısı ile ele alınır.

Çift ve Aile Terapisi;

-Aile içi anlaşmazlıklar

-Ailede yaşanan değişiklikler

-İş ve ekonomik açıdan yaşanan değişimler

-Cinsel Problemler

-İlişkisel Temel İhtiyaçlar

-Boşanma Süreci ve Çocuk

-Evliliğe Hazırlık

-Çiftlerde Uzlaşma Problemi

-İletişim problemleri gibi alanlarla çalışmaktadır.