Duygusal Zeka Grup Çalışması

                                                                                                                                                                                                     

Duygusal zeka; duyguları tanıma, anlama, analiz etme, duyguları düşüncede kaynaştırma, duygusal bilgiyi kullanma ve entelektüel duygusal gelişimi destekleme, duyguları düzenleme yeteneğidir.

  Duygusal Zeka Neden Önemlidir?

Son yıllarda çocuklara ilkokulda uygulan IQ testi sonuçlarının yaşamlarında başarılarını garantilemediği hatta yansıtmadığı anlaşılmıştır. IQ’ su yüksek olan çocukların neden daha başarılı olmadığı araştırılmış ve bu araştırmalar sonucu ”EQ” (duygusal zeka)  kavramı iyice önem kazanmıştır.

Günümüzde bireylerin hayatlarını yönlendirmede, mutlu ve başarılı olmalarında duygusal zekanın etkisinin daha fazla olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni; düşünme yeteneğinin zeka ile sınırlı olup, istek ve motivasyonun duygusal zekanın ürünü olmasıdır. 

EQ ‘su yüksek olan bireyler; kendilerini tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olan duygularını kontrol edebilen ve etkili ilişkiler kurabilen, iş yaşamında başarılı olabilen kişilerdir. 

 Duygusal Zeka (EQ) ve Bilişsel Zeka (IQ) Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Zeka kavramı daha çok akademik başarıyı sağlayan “bilişsel potansiyeli” vurgulamaktadır. Ancak sosyal ilişkilerde yeterli olmada, yaşama uyum ve yaşamda başarılı olmada duygusal yeti ve potansiyelin çok önemli olduğu açıktır. IQ ise konsantrasyon, madde organizasyonu, planlama, kelimeleri kullanma, anlama ve onları gerçeklere göre düzenleme ile ilgilidir. Duygusal zeka, IQ’nun aksine geliştirilebilmekte ve yükseltilebilmektedir. 

  Duygusal zeka, hayatın her anında, yaşamsal bir beceri olarak kullanılır. Çünkü tavırlarımızı; düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız oluşturur. Nasıl hissediyorsak öyle düşünürüz ve sonra da hissettiğimiz gibi davranırız.

  Programın Amacı Nedir?

Grup üyelerinin, duygusal zekanın temel kavramlarını öğrenerek bunları yaşamalarında uygulamaya geçirmeleri ve duygusal yaşantılarının, duygusal zeka anlaşılarak yeniden düzenlemesine, bir grup yaşantısı yoluyla yardımcı olmaktır.

Program, 10 oturumdan oluşmaktadır ve 7-12 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Programın temeli aşağıda belirtilmiş olan 5 öğeden oluşmaktadır:

  Grup üyelerinin,

-Duygusal zeka ile ilgili genel bilgi sahibi olmaları, duygunun doğası ve nedenlerini öğrenmeleri,

-Kendi duygularının farkına vararak nelere ve nasıl tepki verdiklerini bulabilmeleri,

-Başkalarının duygularının farkına varabileceklerini kavramaları,

-Grup üyelerinin empati terimini tanımaları ve hayatlarında bilinçli şekilde kullanmaları,

-Grup üyelerinin olumsuz duygularla baş edebilmeleri, kendilerini motive edebilmeleridir.