Dikkat Bozukluğu

Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı

 Attentioner- Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş grubundaki çocukların dikkatlerini iyileştirmek, günlük hayatta karşılarına çıkan görsel veya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir programdır.  Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevlerinde etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

Attentioner programı, Öğrenme Psikolojisi ve Nöropsikolojik Temeller olmak üzere iki temele dayanır. Uygulanan çalışmalarda denetleme egzersizleri ön plandadır. Aynı zamanda uygulamalar sonucunda dikkat seçiciliği de desteklenmiş olacaktır. Sonuç olarak beynin tüm yürütücü fonksiyonları kapsanarak iyileşme sağlanacaktır.

-Bireysel olarak uygulanır.

-Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar yapılandırılmış olarak ele alınır.

-Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.

-Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlaştırılır.

-Uygulanan aile modülü ile öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

-Her oturumda üç uygulama ve bir ev egzersizi (gizli görev) mevcuttur.

-Oturumlar haftada bir olarak uygulanır.

-15 oturumdan oluşmakta ve her oturum 40-60 dakika olarak planlanmaktadır.

-Her 4 terapi seansı sonrası gerçekleştirilen yapılandırılmış anne-baba seansları ile günlük hayata geçiş sağlanır.