Mindfulness Çocuk Atölyesi

Mindfulness Nedir?

Mindfulness yani Bilinçli Farkındalık, en basit anlamıyla şimdiki zaman farkındalığı demektir. Anda gerçekleşen olayları, olayların bize hissettirdiklerini ve bize düşündürdüklerini fark ederken, aynı zamanda tüm bu süreci yargısız ve içtenlikle kabul edebilmektir. Deneyimsel bir süreci içinde barındıran Mindfulness, bu anlamda bize kavramsal olarak ne yapmamız gerektiğini öğretmenin yanı sıra bunları hayata geçirmeyi sağlayacak bir dizi beceriyi kazandırır.

Mindfulness Çocuk Atölyesi

Mindfulness Atölyesinde çocukların;

-Kendine ve başkalarına şefkat göstermeyi,

-Olumsuz duygularla başa çıkabilmeyi ve olumsuz duyguları kabul etmeyi,

-Bedeninin ve beş duyu organının farkına varabilmeyi,

-Düşüncelerle başa çıkmayı,

-Gözlem yapmayı ve konsantrasyon becerisi kazanmayı öğrenmesi hedeflenmektedir.