Sosyal Kaygı Grup Çalışması

Sosyal Kaygı, kişinin tanımadığı insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün önünde olabileceği durumlarda, belirgin ve sürekli korku duyması, küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı biçimde davranacağından korkmasıdır. Çekingenlik ve sosyal kaygı, depresyon ve madde bağımlılığından sonra günümüz dünyasında yaygınlığı ile oldukça önemli bir sorun oluşturmaktadır. Sosyal kaygı kişilerin diğerleri ile ilişkilerini ve yaşamlarını etkileyen önemli bir sorundur. Belirtilerinin diğerleri tarafından kolaylıkla fark edilmesi ve günlük yaşam etkinliklerini sınırlaması birey için yaşanan problemlerin olumsuz etkisini arttırmaktadır.

  Sosyal Kaygı Grup Çalışmasının amacı:   

-Sosyal kaygıya ilişkin bilgi sahibi olma,          

-Sosyal kaygı sırasında bedensel tepkileri kontrol edebilme,           

-Sosyal kaygı üzerinde etkili olan olumsuz otomatik düşünceleri değiştirebilme,          

-Sosyal kaygıya ilişkin olumsuz temel inançları değiştirebilme,           

-Benlik saygısını geliştirebilme,           

-Sosyal durumlara ilişkin sosyal becerileri kullanabilme,           

-Sosyal durumlarda girişken davranabilme,          

-Sosyal kaygının yaşandığı durumlarla karşı karşıya gelerek kaygıyla başa çıkmaya yardım edecek davranışlarda bulunabilme,          

-Onaylanmama tehlikesi ile başa çıkabilme, 

Sosyal Kaygı Grup Çalışması yetişkinlere yönelik bir program olup 13 oturumdan oluşmaktadır.