Sınav Destek Grup Çalışması

Programın amacı:

Sınav Destek Grup Çalışması; öğrencilerin sınava ilişkin olumsuz atıflarını değiştirmeyi ve gevşeme egzersizleriyle anksiyete yönetimini öğrenmelerini, öğrenilen bilgileri sınav ortamına aktarabilmelerini hedeflemektedir. Program sonucunda birey; sınav sırasında oluşabilecek fiziksel belirtileriyle baş etmeyi, olumsuz düşünce ve inançlarını daha fonksiyonel olanlarla değiştirmeyi öğrenmektedir.

Program 6 oturumdan oluşmaktadır. Ortalama 60-90 dakika süren oturumların her birinde katılımcılara hedeflenen kazanımları elde etmeleri yönünde etkinlik, tartışmalar ve psikodrama çalışmaları düzenlenmektedir. Oturumlarda etkinlikler çerçevesinde hedeflenen kazanımlar:

1. Oturum: Grup üyelerinin kaygı kavramının ne olduğu ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlama.

2. Oturum: Sınav kaygısına neden olan özellikleri keşfetme, sınav sırasındaki duygu ve düşüncelere ilişkin iç görü geliştirme yoluyla, sınav kaygısına ilişkin farkındalık oluşturma.

3. Oturum: Sınav kaygısının vücutta yarattığı fizyolojik belirtileri ve duygu-düşüncelerde yarattığı belirtileri tanıma ve anlama.

 4. Oturum: Grup üyelerinin sınav kaygısına ilişkin akılcı olmayan düşünce sistemlerini tanımalarını ve bilişsel-davranışçı yöntemlerle bu düşünce sistemi hakkında iç görü kazanmalarını sağlama.

 5. Oturum: Sınava ilişkin işlevsel olmayan düşüncelerin yerine, akılcı düşünce özelliklerini kavrayarak, grup üyelerinde kaygı yaşanmayan bir sınav ortamındaki davranışların yerleşmesini sağlama.

6. Oturum: Sınav kaygısının fizyolojik ve psikolojik tüm belirtileriyle nasıl baş edileceği hakkında genel değerlendirme.

Oturumlar sürecinde aynı zamanda verimli ders çalışma yöntemleri, hafızayı daha etkin kullanabilme ve öğrenilen bilgileri sınava yansıtabilme yöntemleri üzerine de çalışmalar yapılmaktadır.