EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR terapi göz hareketlerinin, rahatsız edici düşüncelerin etkisini azaltabildiği teorisine dayanır.

Beyin, her yeni deneyimle birlikte kendisine ulaşan duygu, düşünce, ses, koku gibi bilgi kaynaklarını işler ve öğrenme için işlevsel hale getirir.  Bu sistem sağlıklı çalıştığı zaman öğrenme gerçekleşir. Travmatik ve olumsuz olaylar bu bilgi işleme sisteminde bozulmaya sebep olur. Dolayısıyla yeni bilgiler işlenemez, işlevsel bilgi ortaya çıkmaz ve öğrenme gerçekleşemez. İşlenmeyen bilgiler, oldukları hali ile depolanır. Böylelikle kişinin izole kalmış anıları tetiklendiğinde, sanki o anıyı tekrar yaşıyormuş gibi etkilenir. 

EMDR, izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Birey artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisi hipnoz veya ilaç tedavisi değildir. Bu terapide beynin adaptif bilgi işleme mekanizması kullanılır. Gözler sağdan sola hareket ettirilerek beynin yarımkürelerine çift yönlü uyarım verilir. Aynı şekilde kulaklıkla ses, ellere titreşim verilerek yapılabilir.

EMDR terapisine başlamadan önce hazırlık çalışmaları yapılır. Danışanın anıyı zihninde canlandırması istenir. Anıyla beraber duygulara yoğunlaşılır. EMDR geçmişle çalıştığı gibi gelecekle de çalışır. Geçmiş anıları yeniden işler ve olumsuz duyguların tetiklenmemesi için geleceğe yönelik çalışılmalar yapar.

EMDR Hangi Durumlarda Uygulanır?

EMDR temelde yoğun korku ve kaygılar için uygulansa da günümüzde birçok psikiyatrik bozuklukta kullanılabilen bir terapidir.

– Depresyon

– Panik Atak

– Travmalar

– Fobiler

– Yas

– Kaygı bozukluğu

– Kronik Ağrılar

– Somatik Bozukluklar

– Yeme Bozukluğu

– Alkol, Madde Bağımlılığı

– Okul fobisi

– Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz

– Kişilik Bozuklukları gibi durumlarda kullanılmaktadır.