Kurumsal

BEDEN DİLİ ve İMAJ YÖNETİMİ

Eğitimin tanımı

İş hayatında yaptıklarımız kadar, karşı tarafta bıraktığımız izlenimin de önemi var. Profesyonel bir tarza sahip olmak, görünüşümüzü, ilişkilerimizi yönetmeyi ve doğru zamanda doğru davranışı sergilemeyi gerektiriyor. Kuruma yönelik edinilen izlenim büyük oranda, çalışanın imajı ile oluşuyor. Bu eğitimde kişisel algı bir bütün olarak ele alınıyor, tüm iç ve dış etkenlerin nasıl kullanılması gerektiği anlatılmaktadır.

Eğitimin içeriği

 • Sözlü ve sözsüz iletişim
 • Kişisel imajla beden dilini etkin kullanma
 • Kişiler arası mesafe
 • Kişisel iletişim tarzını tanıma ve eksikleri geliştirme
 • Profesyonellerin giyim stratejileri, kadın ve erkek giyiminin özelikleri
 • Giysilerin dili ve renklerin uyumu
 • Saç ve makyaj, ayakkabı ve diğer aksesuarlar
 • Olumlu bir ilk izlenim verme
 • Nezaket ve görgü kuralları 

Hedeflenen kazanımlar

 • Kişiye kimliğiyle uyumlu bir görünüm oluşturma.
 • Kurum içinde etkin iletişimi yaygınlaştırma.
 • Başarılı bir kurum içi işbirliği oluşturma.
 • Dış çevre ve müşteriler üzerinde olumlu etki oluşturma.
 • Çalışanların enerjilerini işe vermelerine imkan verme.
 •  Yanlış iletişimden kaynaklanan zaman kaybını önleme.  İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin tanımı İletişim engellerini aşarak etkili bilgi paylaşımı ile etkili konuşma ve dinleme konularında daha yoğun bilgi ve beceri sahibi olabileceğiniz bir eğitimdir. Eğitimin içeriği 
  • Kendini açabilme
  • Saydam olma/ maskeleri kullanmama
  • Etkin dinleme
  • Düşüncelerin ayırt edilmesi
  • Duyguların ayırt edilmesi
  • Duyguların etkin olarak ayırt edilmesi
  • Saygı ve empati
  • Ben dili- sen dili
  • Atılgan davranışta bulunma
  • Somut ve etkin konuşma
  • Tam ve tek mesaj yollama
   Hedeflenen kazanımlar 
  • Açık iletişimi kişiler arası ilişkilerde kullanabilme.
  • Kişisel alanını tanımlayabilme.
  • Etkin dinleme ve empati yeteneğini geliştirme.
  • Kendi davranış profillerini ve bunun diğerleriyle olan etkileşimini analiz edebilme.   PROBLEM ÇÖZME ve KARAR VERME EĞİTİMİ   Eğitimin tanımı Bireyin hem kişisel hem de grup içi problemi tanımlayıp problem çözme becerilerini geliştirmeyi, kendisi için ulaşılabilir hedefler koyup bu doğrultuda uygun kararlar verebilme yetisini kazandığı bir eğitimdir.   Eğitimin içeriği 
   • Problem kavramı ve problemin farkındalığı
   • Problem çözme sürecinin aşamaları
   • Problem çözme ve karar vermenin önündeki engeller
   • Problem yönetimi koçu olabilmek
   • Hedef belirleme ve hedefin olmazsa olmazları
   • Problem çözme ve karar verme için düşünce teknikleri ve pratik uygulamalar
   • İyi bir kararın taşıması gereken özellikler
   • Karar verme/ inisiyatif kullanma farkı
   • İnisiyatif kullanmada dikkat edilmesi gereken noktalar.
   • Problem ve problem çözme farkı.
   • Problem çözmeye yönelik düşünce tarzları 
    Hedeflenen kazanımlar 
   • Problemleri tanımlama
   • Problem çözme becerisini geliştirme.
   • Karar verme sürecindeki becerileri geliştirme.
   • Problem çözme ve karar verme sürecindeki becerilerin gerçek hayatta nasıl uygulanacağına dair yöntemler geliştirme.  STRES VE STRESLE BAŞETME BECERİ EĞİTİMİ Eğitimin tanımı    Günümüzde insan hayatını önemli ölçüde etkileyen stres iş hayatında kişilerde verim düşüklüğüne, tutarsız kararlar verilmesine, kişiler arası olumsuzluk ve benzeri birçok davranışa neden olmaktadır. Bu eğitimle, çalışan kişiyi ve dolayısıyla örgütü olumsuz olarak etkileyen bir olgu olan stresle baş edebilmek için onun tanınması ve baş etme yollarının göstererek daha başarılı bir performansla çalışması amaçlanmıştır. Eğitimin içeriği 
    • Stres nedir, ne değildir?
    • Stres kaynakları ve strese karşı tepkiler
    • Örgütsel stres yönetimi
    • Yorgunluk ve stres
    • İş hayatında stres kaynakları
    • Stres ve bireysel özellikler
    • Stresin belirtileri, etki ve sonuçları
    • Stres azaltıcı tekniklere ilişkin uygulamalar
    • Gevşeme teknikleri ve zihinsel teknikler
    • Zaman düzenlemesi
    • Öfkeyi kontrol yolları
    • Stresle başa çıkma yöntemleri
     Hedeflenen kazanımlar 
    • Stresi oluşturan faktörlerin ve etkilerinin farkına varılması
    • Stresin zararlı etkilerinden korunması
    • Strese tepkinin kontrol edilmesi
    • Bireysel ve takım veriminin artırılması
    • Yaşam kalitesinin artırılmasıSonuç  Olaylar karşısında yaptığımız yorumlar duygularımızı oluşturur. Bu eğitimdeki amacımız katılan bireylerin olumsuz otomatik düşüncelerini fark etmesi, değiştirmesi ve stres beceri tekniklerini kullanabilmesi bu eğitimin kazanımıdır.  ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ   Eğitimin tanımı Zamanın öneminin, zamanımızı çalan şeylerin ne olduğunun, nerelerden zaman kazanabileceğimizin, iyi bir zaman kullanıcısının özelliklerinin ve en iyi zaman planlamasın sırlarının anlatıldığı bir eğitimdir.   Eğitimin içeriği 
     • Zaman ve zamanın önemi nedir?
     • Zamanın etkin kullanımını etkileyen faktörler ve kelimeler
     • Zaman tuzakları/ zamanı çalan hırsızlar ve hırsızların tutuklanması
     • Zaman kaybına neden olan faktörler ve zamanı etkin kullanmayı engelleyen alışkanlıklarımız
     • Zamanı etkin kullanmayı engelleyen alışkanlıklarımız
     • Önceliklerin belirlenmesi ve kendi zaman anlayışımızı geliştirmek
     • Zamanı çeşitleri ve zamanı etkin kullanmak için teknikler
     • Zaman yönetiminde akış ve zamanı kullanma soruları
     • Zamanı iyi değerlendirmenin bize kazandırdıkları ve gecikmelerle mücadele
     • Size daha fazla zaman verilse ne yapardınız?
     • Planlama, kısıtlı zamanın stersinden kurtulmanın anahtarıdır?
     • Daha iyi zaman yönetimi için atılması gereken 10 adım.