Disleksi Uygulayıcı Eğitimi

Program;
Öğrenme güçlüğünün tanılanması, ayırıcı tanı, kapsamlı kuramsal bilgiler çerçevesinde vaka örnekleriyle tanı, pekiştirme ve eğitim müdahalelerini içermektedir. Eğitim 32 saat teori ve uygulama ile 1 günlük süpervizyondan oluşmaktadır. Kuramsal bilgiler ve tanılama, testlerle değerlendirme, ayırıcı tanı ele alınacak olup öğrenme güçlüğü tedavi yaklaşımları psiko-eğitsel terapi örnekleri ile desteklenecektir.

I. Modül

-Öğrenme Biçimleri
-Bilgi İşleme Süreci
-Öğrenme Stratejileri
-ÖÖG Tanımı
-ÖÖG Tipleri
-Ayırıcı Tanı
-Travmatik Öğrenme Deneyimleri


II.Modül
-Değerlendirme
-Kullanılan Testler ve Envanterler
-Tarama Envanterleri
-Görsel Öğrenme Güçlüğü Testi
-İşitsel Öğrenme Güçlüğü Testi
-Yazma Öğrenme Güçlüğü Testi
-Matematik Öğrenme Güçlüğü Testi
-Öğrenme Güçlüğü Tarama Testi

III.Modül
-Öğrenme Güçlüğüne Müdahale Stratejileri
-Matematik Çalışmaları
-Okuma Çalışmaları

IV. Modül
-Okuma Çalışmaları
-Yazma Çalışmaları
-İşitsel Algı Çalışmaları
-Görsel Algı Çalışmaları