Hakkımda

Hakkımda

Hakkımda

Ege Üniversitesi Pikoloji Bölümünden mezun oldum.Ardından OMÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Master yaptım.22 yıl Samsun Gazi Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra ayrıldım ve şimdi Psikiyatrist Dr. Gülay Oğuz ile birlikte çalışmaktayım.Her zaman insanın kendisini yeniden yaratabileceğine inandım.SİMURG efsanesinde olduğu gibi.Otuz kuş anlamına gelir Simurg; efsanede kuşlar Kaf  Dağı’nın ardındaki bilge kuşa ulaşmaya çalışır, ona inanır ve kendisini kurtaracağını düşünürlermiş. Kaf dağına varmak için ise yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş, Bu vadilerin her biri bir diğerinden daha zorluymuş.Kaf Dağı’na vardıklarında geriye sadece otuz kuş kalmış. Simurg’un yuvasını bulunca ögrenmişler ki ‘Simurg; otuz kuş’ demekmiş. Onların her biri birer Simurg’muş. Gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur..Bu nedenle bende yolculuğa benzetirim psikoterapiyi.Hem yolculuk hem yeniden yaratma, küllerinden doğma..Bu yeniden yaratmada sanat, felsefe ve edebiyat her zaman rehberlik etti bana.

En çok da çocukları sevdim, bana çok şey öğrettiler.Bazen sormadan kabul ettiklerim oldu, soru sormayı hatırlattılar bana..belli ki unutmuşum.Yeniden arındım, büyüdüm onlarla.

Mesleki gelişimim için bir çok eğitim aldım: Varoluşçu Analiz ve Logoterapi bunlardan biri...Varoluşçu Terapiyi çok sevdim.Yaşamın bir anlamı var mı? sorusuyla başladığım Varoluşçu Terapi yolculuğum bu soruya bulabildiğim yanıtlarla anlam kazandı.

Yaşama telaşımda öğrendiğim; bildiklerimi aktarabildikçe var olduğumdur..

Son söz;

‘O halde sana ait olan bu ufak yaşam diliminden doğayla uyum içinde geç ve memnuniyetle tamamla yolculuğunu.Tıpkı olgunlaşan bir zeytinin, düşerken kendisini yaratan doğaya ve üstünde büyüdüğü ağaca şükran duyması gibi..’

 

AKADEMİK DERECELER :

- 1994-1996 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Yüksek Lisans)

- 1985-1989 Ege Üniversitesi Psikoloji (Lisans)

MESLEKİ EĞİTİMLER :

Davranış Bilimleri Enstitüsü, EMDR 

Şema Terapi Enstitüsü, Şema Terapi

Albert Ellis Enstitüsü, DDDT Eğitimi

Bert Hellinger Enstitüsü, Aile Dizimi Eğitimi

Gottman, Çift Terapisi Eğitimi

Mehmet Zihni Sungur, Çift ve Cinsel Terapiler Eğitimi

Oyun Terapisi ( Prof.Dr. Ayşe Yalın)

Hakan Türkçapan, Kognitif ve Davranışçı Terapileri Eğitimi   

Özgül Öğrenme Güçlüğü ( Prof.Dr. Ümran Korkmazlar) 

Linehan Institute, Diyalektik Davranış Terapisi

Ferhat Jak İçöz, Varoluşçu Analiz ve Logoterapi

YAYINLAR :

 -Open Access Library Journal 2014: Effect of a Cognitive- Behavioral Oriented Awareness  Program On Depression Levels on Obese İndividuals. (Gülay Özdemir, Müge Yılmaz, Saime Çağlı, Mükerrem Güven, Mehmet Zihni Sungur) 

- Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2011): Üniversite Öğrencilerinde, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeğinin Alt Boyutları    Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.( Müge Yılmaz, Gülay Özdemir, Atilla Turgay, Saime Çağlı )

- Kognitif Davranışçı Terapi Derneği 2.Ulusal Kongresi (2009) : OKB Hastaları ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Otomatik Düşünce ve Şemalarının Karşılaştırılması. ( Gülay Özdemir, Müge Yılmaz, Saime Çağlı)

 - Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (1996) : Menapozal Kadınların Menapoz Evrelerine Göre Uyum Düzeyleri (Saime Çağlı, Kurtman Ersanlı)

SEMİNERLER :

 - Özgül Öğrenme Bozukluğu

-Öğrenciler İçin Motivasyon

 - Sınav Kaygısı

-Etkili Anababalık

 - Kişisel Motivasyon Yönetimi

 -Stresle Başa Çıkma-Stres Yönetimi

 -İletişim Teknikleri

-Beden Dili

 -İş Yaşamında Duygusal Zeka

 -Ekip Bilinci

 -Satış Teknikleri

 -Performans Değerlendirme

-Zaman Yönetimi

UNICEF ve Adalet Bakanlığı'nın desteklediği, suça itilen çocukların rehabilitasyonu ile ilgili olarak Gözetim ve Denetim Görevlileri Eğitimi ve bu alanda suça itilen çocuklar ve aileleriyle çalışmalar,

Çeşitli şirketlerde psikolog kimliğiyle iş ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri,

 Yerel basında çeşitli konularda makaleler,

Yerel bir tiyatroda danışmanlık,

 Çocuk mahkemelerinde bilirkişilik,

Samsun İlköğretim Okullarında Risk Grubundaki Öğrencilerin Tespiti, İzlenmesi ve Önlem Programlarının Uygulanması Komisyonunda görev.

Samsun MEM tarafından düzenlenen, sınıf ve ana sınıfı öğretmenlerine yönelik Disleksi Eğitimi

Samsun Disleksi Eğitici Eğitimi

Samsun ve Çevre Elele Hep Birlikte Projesi 

 BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK:

 - Türk Psikologlar Derneği

  -EMDR Derneği

 - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği

 -Varoluşcu Psikoterapiler Derneği

 -Kognitif Davranışçı Terapi Derneği

  -Samsun İş Kadınları Derneği