MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi

Eğitim İçeriği:

 1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) teorik ve kuramsal içeriği;
  -MMPI’ ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
  -MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
  -Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı
 2. MMPI’ın Uygulanması:

-Testin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
-Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
-Gözlemlerin nasıl yorumlanacağı

 1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

-Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
-İkili yükselme tiplerinin belirlenmesi
-Konfigürasyonların belirlenmesi ve yorumlanması
-Sınırda profiller
-Psikotik ve nevrotik profillerin incelenmesi
-Geçersiz profil örnekleri

 1. MMPI’ın yorumlanması

-MMPI profilinin nasıl çıkarılacağı ve nelere dikkat edileceği
-Bilgisayarda hesaplama, bilgisayar programının nasıl kullanılacağı
-Örnek profiller üzerinden geçerlilik alt ölçeklerinin değerlendirilmesi
-Klinik alt ölçekleri yorumlama
-İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
-Geçerlilik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profil bütünü ile yorumlama

 1. Profilin Raporlaştırılması

-Raporlaştırmada dikkat edilmesi gerekilen noktalar
-Klinik gözlem ile MMPI profilinin bütünleştirilmesi
-Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
-Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
-Örnek raporlar üzerinde çalışma ve örnek raporların belirlenmesi

Eğitime kimler katılabilir?

-Psikologlar, psikolojik danışmanlar ve bu bölümün 4. sınıf öğrencileri.

**Eğitim sonu süpervizyon sürecini tamamlayan katılımcılara belge verilir.